Personförsäkringar

Du vet aldrig när olyckan är framme. Det kan kännas tryggt att ha något mer än samhällets vanliga skyddsnät, för olyckor sker hela tiden för alla och de går inte att förutse.

En personförsäkring är ett samlingsnamn för alla olika försäkringar, du kan teckna för dig själv och för din familj, som ger ett mer heltäckande skydd än vad samhället annars erbjuder. Det finns försäkringar för många livsskeden och det är alltid bra att vara förberedd. Privata personförsäkringar ger extra ersättning vid sjukdom, olycksfall, dödsfall och inkomstbortfall.

Personförsäkringar

Om du tecknar privata personförsäkringar har du ett större skydd än vad du får via Försäkringskassan och även större än du får genom de försäkringar som betalas av din arbetsgivare via kollektivavtal. En personförsäkring är något du kan teckna både som individ och som grupp. En egen tecknar du själv medan en gruppförsäkring kan erbjudas från arbetsgivare eller ett fackförbund.

Hälsoprövning

När du ansöker om en egen privat personförsäkring får du vanligtvis lämna hälsouppgifter till försäkringsbolaget i fråga, så att de kan göra en riskbedömning. Det är därför viktigt att du bara lämnar sanningsenliga uppgifter. Ifall det sedan visar sig att du lämnade falska uppgifter och bolaget upptäcker det i samband med sjukjournaler eller liknande kan det leda till att ingen ersättning betalas ut och att försäkringen slutar gälla.

Vanligtvis brukar en privat personförsäkring gälla tillsvidare och kan sägas upp när som helst. Ifall du vill byta mellan försäkringsbolag, är det viktigt att du inte säger upp det gamla förrän det nya försäkringsbolaget har godkänt det, så du inte riskerar att stå utan försäkring. Tänk på att det brukar finnas en viss kvalifikationstid för försäkringen, vilket innebär att du måste varit försäkrad under en viss tidsperiod innan den börjar gälla. Det betyder att du inte kan få någon ersättning för någon skada som sker under kvalifikationstiden. De flesta privata personförsäkringar hos olika försäkringsbolag har ingen självrisk, men det varierar.

Olika typer av försäkringar

Det finns alltså flera olika typer av privata personförsäkringar. Barnförsäkring är den mest vanliga typen av personförsäkring och är något som alla bör överväga när en familj blir större. Skulle det otänkbara inträffa, att ditt barn är med om en olycka eller blir allvarligt sjuk, är det bra att vara beredd med ett riktigt skydd. Exempel på andra typer av försäkringar är gravidförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Livförsäkring innebär att en förutbestämd summa pengar betalas ut till anhöriga eller andra valda personer när försäkringstagaren avlider.

Med en inkomstförsäkring har du en säkerhet om du skulle bli arbetslös och den kan då ersätta upp till 80 procent av din lön. Det krävs oftast att du är fast anställd för att du ska kunna teckna denna försäkring och det är något som kan ingå i ditt fackförbund. Om du idrottar är det bra att du är försäkrad då det finns en större risk att du skadar dig.

Du hittar flera guider till olika personförsäkringar på www.umbrella.nu.

Det är viktigt att vara rädd om dig och din familj. Olyckor går inte att förutse, men du kan vara så förberedd som möjligt.