Sjukförsäkring

En sjukdom eller en olycka kan drabba vem som helst. Det är omöjligt att på förhand bedöma hur sjuk du blir eller hur länge du kommer behöva vara borta från arbetet. Även om en kort frånvaro från arbetet kanske inte drabbar ekonomin kan en lång frånvaro göra det. Därför är det alltid bra att vara förberedd.

För vissa kan en veckas sjukdom göra det tufft med ekonomin, och för vissa andra går det bra. Om en person blir sjukskriven under en längre tid, kan det drabba ekonomin kraftigt. En sjukförsäkring är till för att ersätta inkomstbortfall under dessa perioder.

Sjukförsäkring

Vad ingår i en sjukförsäkring?

En sjukförsäkring är en försäkring för någon som har drabbats av sjukdom eller annan ohälsa. Om en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal är chansen stor att det då genom arbetsplatsen ingår en sjukförsäkring. Den ger ett grundläggande skydd, men det går också att komplettera med en privat sjukförsäkring.

Om en person efter ett olycksfall eller sjukdom blir så allvarligt skadad att det påverkar arbetsmöjligheterna kan sjukförsäkringen betala ut en ersättning som motsvarar upp till 90 procent av den vanliga lönen.

Villkor

Hos alla försäkringsbolag måste personen i fråga varit sjukskriven i minst 90 dagar för att få någon ersättning. Sjukförsäkringen gäller alltså bara under längre perioder. Sjukdomar och olycksfall som varar under en kortare tid kan i särskilda fall ersättas genom en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det finns dessutom en möjlighet att utöka denna karenstid på 90 dagar och därmed dra ner på premiekostnaden.

Hur mycket nedsatt arbetsförmåga en försäkringstagare behöver ha för att få ersättning varierar mellan olika försäkringsbolag, men något som alltid gäller är att man måste avhålla sig från att arbeta i samma mängd för att försäkringen ska gälla.

Ersättning

Hur stor ersättning det blir avgörs utefter hur mycket personen är nedskriven i arbetsförmåga och vilket försäkringsbelopp som är förvalt. Det finns en viss klausul, en så kallad överförsäkring, som innebär att personen i fråga aldrig kommer kunna ta ut en ersättning som överstiger den sammanlagda lön som annars fås under vanligt arbete. Om ett försäkringsbolag ser att personen får mer än vanligt, kan de dra ner på utbetalningarna.

Detta krävs för att få teckna en sjukförsäkring

Det kan i detaljer variera mellan olika försäkringsbolag för vad som krävs för att kunna teckna en sjukförsäkring, dock finns några kriterier som brukar förekomma i någon form och det är följande: Försäkringstagaren ska vara fullt arbetsför, samt ha en inkomst från arbete som motsvarar minst två prisbasbelopp per år. Dessutom behöver personen bo i Sverige, vara medlem i Försäkringskassan samt inte ha ett för riskfyllt arbete som till exempel cirkusartist, stuntman eller livvakt.

Även om alla dessa kriterier uppfylls är det inte säkert att en ersättning kommer att betalas ut. Detta på grund av att det finns vissa begränsningar för vad en försäkringstagare får utsätta sig för. Till exempel om skador uppkommer efter att en person har utfört särskilt extrema sporter, som olika kampsporter, flygsporter, motorsporter och äventyrssporter anses det som att personen har utsatt sig för stor risk. Detta kan även gälla vanligare sporter på elitnivå.