Försäkringar för idrottsförbund

Ett försäkringsskydd är viktigt för alla som tränar och för alla idrottsförbund. Olyckan kan vara framme när som helst och då är det bra att vara så förberedd som det bara går.

Försäkringar för idrottsförbundEtt idrottsförbund behöver framförallt ha en försäkring för att en idrottare ska känna sig trygg. Rätt vad det är så kan en olycka ske under en träning och då är det viktigt att en idrottare får rätt vård så fort som möjligt, så att skadan blir så lindrig som möjligt. Försäkringar för idrottsförbund gäller för flera olika sporter.

Vilka utövare täcks av försäkringen?

Alla utövare som är registrerade i idrottsförbundet ska täckas av försäkringen. Försäkringsvillkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag. Det är dock vanligt med en ansvarsförsäkring, en förmögenhetsbrottsförsäkring, en rättsskyddsförsäkring, en olycksfallsförsäkring, en krigsförsäkring och en patientförsäkring. Gällande patientförsäkring kan vissa försäkringar ersätta personskada som sker enligt patientskadelagen efter behandling som genomförts av behörig sjukvårdspersonal som arbetar på uppdrag av föreningen.

Försäkringen ger idrottsförbundet ett grundskydd, det kan dock vara så att försäkringen inte täcker precis allt. Till exempel kanske den inte ger ersättning för skadegörelse på byggnader eller att teknisk egendom slutar fungera.