Olycksfallsförsäkring

Olyckor är omöjliga att förutse och det är även omöjligt att veta hur skadad du skulle bli vid en eventuell olycka. En olycksfallsförsäkring ger ett bra och heltäckande skydd vid olika typer av olyckor. Om du skulle råka ut för en olycka som ger en försämrad hälsa eller skador kan du få en ersättning utbetald.

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger skydd och ersättning till en person som får skador genom yttre händelser. I de fall en skada medför medicinsk invaliditet eller värk kan en olycksfallsförsäkring ge ersättning.

Olycksfallsförsäkring

Så fungerar en olycksfallsförsäkring

Om något skulle hända och du inte längre kan arbeta kan det till slut bli tufft för din ekonomi. Därför är det en stor fördel att då ha en olycksfallsförsäkring som en räddning. Den hjälper även till med kostnader som uppstår i samband med själva olyckan, som under rehabilitering och sjukhusvistelse.

Vad som gäller för en särskild olycksfallsförsäkring varierar mellan olika försäkringsbolag. I vanliga fall täcker de flesta in att en försäkringstagare får ersättning för medicinsk invaliditet och för ärrbildning. Försäkringen gäller även utomlands, dock ges ersättning bara ut inom Sverige och Norden. Det kan finnas en självrisk som ska betalas. Försäkringen har även ett tak, alltså en maxersättning.

Det är viktigt att du kollar upp vad just din olycksfallsförsäkring täcker. I vissa försäkringsbolag kan du få ersättning i de fall där du blir smittad av yttre händelser, som av en fästing, eller i fall där kroppsdelar förfryser eller att du får värmeslag av klimatet. Du kan även få ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt till minst halvtid. Det finns en olycksfallsförsäkring som kan tecknas för en hel familj och det är även tillåtet att ha flera olycksförsäkringar samtidigt. Med andra ord om en medicinsk invaliditet drabbar en försäkringstagare kan denne begära ut ersättning från flera olycksfallsförsäkringar.

Ofta ingår en olycksfallsförsäkring i ditt fackförbund, dock kan den försäkringen inte vara tillräcklig då den oftast gäller under arbetstid och under resa till och från jobbet. Det kan därför vara bra att se över sina försäkringar och komplettera med en mer heltäckande olycksfallsförsäkring som ger ett fullgott skydd.

Olyckor går inte att förutse

Det kan kännas som onödiga pengar i en vanlig vardag, men rätt vad det är så är olyckan framme och då kan det snabbt bli väldigt dyrt utan en olycksfallsförsäkring. Du kan försöka göra en bedömning av din vardag och se om du anser att du behöver den, men det är svårt. Olyckor går inte att förutspå och de inträffar när du minst anar det.